|  

συμβουλευτικές

Ως ανεξάρτητος σύμβουλος τέχνης ο Μηνάς Χατζηχρήστου ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ πελατών εντός και εκτός Ελλάδος που ενδιαφέρονται να πουλήσουν έργα τέχνης, κοσμήματα, ρολόγια, αντικείμενα και άλλα σε δημοπρασίες του εξωτερικού.

Αξιοποιώντας και επενδύοντας

Πιστεύοντας στη σωστή αξιοποίηση της περιουσίας σας, σας συμβουλεύουμε για την καλύτερη και πιο ασφαλή επένδυση σε όλο το φάσμα των έργων τέχνης.

Πραγματογνωμοσύνη φθορών

Ως πιστοποιημένο μέλος των Lloyd's πραγματοποιηούμε αυτοψίες και κοστολογήσεις συντήρησης φθορών από πυρκαγιά, πτώση, ανθρώπινη αμέλεια κ.ά., τόσο σε φορητά έργα τέχνης όσο και σε μνημεία.

Νομική & ασφαλιστική προστασία

Αρκετοί δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν όταν έχουν στην κατοχή τους κάποια έργα τέχνης. Προκειμένου λοιπόν να διασφαλίσουμε και από νομικής άποψης τα έργα σας, συζητάμε μαζί σας, με γνώμονα πάντοτε την εχεμύθεια και την εμπιστοσύνη.

Ιδανική χωροθέτηση έργων

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα έργα σας να βρίσκονται στην κατάλληλη θέση σε σχέση με το χώρο σας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες τόσο από αισθητικής άποψης, όσο και από πλευράς καλής διατήρησής τους. Παρέχονται υπηρεσίες μέτρησης των περιβαλλοντικών συνθηκών παραμονής στο χώρο, καταγραφής της κατάστασης διατήτηρησης των έργων, σύστασης προγράμματος αναγκαιότητας συντήρησης και ελέγχου των συλλογών.